Umculo odumile wase-Afrika, njengomculo wendabuko wase-Afrika, ukhulu kakhulu futhi uhlukile. Izinhlobo eziningi zesimanje zomculo ezithandwayo zase-Afrika zakha kwi-cross-pollination nomculo odumile wesentshonalanga. Izinhlobo eziningi zomculo othandwayo njenge-blues, i-jazz, i-salsa, i-zouk, ne-rumba zithola ngezinga elihlukahlukene emikhumulweni yomculo evela e-Afrika, ethathwe emazweni aseMelika ngama-Afrika agqilaziwe. Lezi zhyindo nemisindo zihanjiswe yizinhlobo ezintsha ezifana nedwala, nesigqi kanye ne-blues. Ngokufanayo, umculo omdabu wase-Afrika usemukele izinto, ikakhulukazi izinsimbi zomculo nezindlela zokuqopha ze-studio zomculo wesentshonalanga. Igama elithi "afropop" (futhi libizwa ngokuthi i-afro-pop noma i-afro pop) ngezinye izikhathi lisetshenziselwa ukubhekisela emculweni we-pop wase-Afrika. Leli gama alisho isitayela esithile noma umsindo, kodwa lisetshenziswe njengegama elivamile lomculo othandwayo wase-Afrika.

Akukho imikhiqizo atholakele ukumadanisa ukukhetha kwakho.